Fitness

Ordinær generalforsamling 
i Tjørring Idrætsforening

Onsdag d. 26. februar 2020 kl. 19:00
på First Floor i Nordvest Hallen 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetæller

2. Beretning fra fællesformand (skriftligt)

3. Aflæggelse af regnskab fra hovedbestyrelses kassereren

4. Behandling af indkomne forslag

5. Hovedbestyrelsen foreslår nyt punkt til vedtægter

§ 7A Vedtægter i de enkelte afdelinger (nyt punkt)
Vedtægter i de enkelte afdelinger følger som udgangspunkt vedtægterne for hovedbestyrelsen i Tjørring Idrætsforening (TIF). Vedtægter i afdelinger må ikke være i strid med vedtægterne for hovedbestyrelsen i TIF. Såfremt en afdeling ønsker at ændre vedtægterne for afdelingen, skal ændringen godkendes af hovedbestyrelsen i TIF.

6. Valg i henhold til lovene af fællesformand

7. Valg af næstformand

8. Valg af revisor og revisorsuppleanter

9. Uddeling af hæderspokaler

10. Eventuelt


Efterfølgende afholder de enkelte afdelinger generalforsamling.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forretningsudvalget

Peter Nowack
Handelsbanken - SKILT+ANN
Skoda Herning
A-tex - SKILT
Kaj M Byg - SKILT
Brøchners Biler - SKILT
Vestjysk Bank - SKILT
Lund & Christiansen - SKILT+ANN
Henning Jørgensen Cykler
Partner Revision - SKILT+ANN
Gunnar Kristensen - ANNONCE
Bil-Butikken - ANNONCE
Brdr. Thalund - SKILT
Pladesmed Rasmussen - ANNONCE
Brøndums - SKILT+ANN
Nyt Syn Herning - ANNONCE
Simonsen A/S - SKILT
Løvstad - ANNONCE
Spar Nord - ANNONCE
Profil Optik Wichmann - SKILT
Blicher - SKILT+ANN
VW Herning
Lund&Erichsen - SKILT


Gilmosevej 18 - 7400 Herning - Tlf. 97 26 89 89 - Mail - Halinspektør Bjarne Pedersen - Mail - Find os på krak
Hjemmeside CMS: Eventa.dk