Fitness

Priser på bandereklamer og annoncer i TIF-Nyt


Firmaer med reklameskilte får også et banner på vores hjemmeside.

Se nærmere på www.tjoerringif.dk

En bandereklame
i Opvisningshallen koster.....3.000 kr.

En bandereklame
i begge haller koster...........5.000 kr.

Alle priser er excl. moms.

På vegne af forretningsudvalget

Peter Nowack - Tlf. 97267657 - peter.nowack@skolekom.dk
    
Allan Troelsen - Tlf. 20802706 - aft@fih.dk
Brdr. Thalund - SKILT
Lund & Christiansen - SKILT+ANN
Løvstad - ANNONCE
Blicher - SKILT+ANN
Vestjysk Bank - SKILT
Gunnar Kristensen - ANNONCE
Pladesmed Rasmussen - ANNONCE
Kaj M Byg - SKILT
Partner Revision - SKILT+ANN
A-tex - SKILT
Nyt Syn Herning - ANNONCE
Henning Jørgensen Cykler
Skoda Herning
Nermi Electronic - SKILT+ANN
Simonsen A/S - SKILT
Brøchners Biler - SKILT
Profil Optik Wichmann - SKILT
Brøndums - SKILT+ANN
Handelsbanken - SKILT+ANN
VW Herning
Spar Nord - ANNONCE
Bil-Butikken - ANNONCE
Lund&Erichsen - SKILT
Gilmosevej 18 - 7400 Herning - Tlf. 97 26 89 89 - Mail - Halinspektør Bjarne Pedersen - Mail - Find os på krak
Hjemmeside CMS: Eventa.dk